İletişim

ODTU Su Kaynakları Laboratuvarı Direktörü:

Prof. Dr. Ismail Yucel 
Ofis: K5/06 
Tel: +90 312 210 2487 
Fax: +90 312 210 5401 
E-posta: iyucel@metu.edu.tr

Su Kaynakları Laboratuvarı (K4 Binası)
İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
06800, Çankaya, Ankara, Turkey